Sinds 2008 is boomkwekerij Heidelust in het bezit van het Milieukeur- certificaat. Hierdoor worden er specifieke eisen gesteld aan de bedrijfsvoering ondermeer ten aanzien van bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door deze vastgestelde eisen wordt voor buitenstaanders transparantie bereikt als het gaat om natuurbehoud en milieu.

Er wordt een registratie bijgehouden van alle producten die gebruikt worden op het bedrijf. Een jaarlijkse controle hiervan vindt plaats om zo het keurmerk ook in de toekomst te mogen blijven voeren.

Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen wordt tot een minimum beperkt om zo het milieu zo min mogelijk te belasten. 90% van alle onkruidbestrijding gebeurd mechanisch. Mocht dit niet afdoende zijn, dan wordt er zorgvuldig een keuze gemaakt uit de meest milieuvriendelijke middelen.

Door middel van broedkasten en schuilplaatsen, wordt er op de kwekerij ruimte geboden aan verschillende dieren zoals egels en (roof)vogels. Samen leven zij in harmonie met de bomen en de mensen die daar werken.

Voor meer uitgebreide informatie over het milieukeur verwijzen wij u naar

www.milieukeur.nl en www.duurzamebomen.nl

 

rechterkolom